Kontakt idag:
+45 70 555 689

Handelsbetingelser og privatlivspolitik


Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Babyfotos

enkeltmandsvirksomhed

cvr: 39085658

Adresse: Møddebro Parkvej 167, 8355 Solbjerg

email: babyfotosdk@gmail.com

tlf: 22922268

Etableringsår 2017

Priser

Hos babyfotos tager vi forbehold for eventuelle fejl i vores angivne priser. Endvidere forbeholder vi os ret til at ændre i priserne uden forudgående samtykke. Der tages forbehold for udsolgte varer.

Betaling

Babyfotos modtager betaling med VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard. Betalingen vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes. Alle beløb er i DKK. Danske kroner og incl. moms. Der tages forbehold for prisfejl og udsolgte/udgåede varer.

Levering

Babyfotos leverer billeder i print og digitalt og tilstræber at aflevere billederne senest 14 dage efter betaling for billederne har fundet sted.

Reklamations- og fortrydelsesret

Babyfotos leverer varer af print og digitalt indhold med et helt personligt præg. Kunden har inden påbegyndt fotografering og udførelsen af opgaven givet sit udtrykkelige samtykke og anerkendelse heraf, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret.

Rettigheder og ophavsret

Når kunden har betalt for billederne, kan alle billeder frit benyttes af kunden i privat regi. Kunden har ret til at fremstille kopier af billederne. Ønsker kunden at benytte billederne i erhvervsmæssig regi, kræver dette en forudgående aftale med fotografen. Billederne må på ingen måde redigeres, kopieres, manipuleres, bruges kommercielt eller videresælges til tredjepart uden forudgående aftale med fotografen.

Krænkelse af ophavsret vil straks medføre erstatsningskrav.

Hvis ikke andet aftales mellem kunden og fotografen, må fotografen bruge billederne til markedsføring og reklame for virksomheden, heri blandt på hjemmeside, sociale medier og blogindlæg.

Det udførte billedmateriale er omfattet af ophavsretsloven. Det betyder at billederne ikke må udlånes og udnyttelsesretten må ikke overdrages eller videresælges til anden side uden forudgående aftale med fotografen.

Privatlivspolitik

Persondatapolitik & Cookies

For at du kan indgå en aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Du accepterer, ved afgivelse af ovennævnte oplysninger, at vi kan kontakte dig pr. mail eller SMS med informationer om din ordre.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Alle data behandles iht. Persondataloven.

Opbevaring

Personoplysningerne registreres hos Babyfotos og opbevares i 5 år, regnet fra udgangen af det pågældende regnskabsår hvor handlen er gennemført, hvorefter oplysningerne slettes.

Oplysningerne gemmes iht. Bogføringslovens § 10.

Oplysningerne opbevares sikkert og fortroligt på computer med begrænset adgang i kontrollerede faciliteter. Sikkerhedskontrollen revideres løbende for  altid at kunne håndtere brugeroplysninger forsvarligt og iht. dine rettigheder som bruger. Der kan aldrig garanteres 100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Der kan være risiko for at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysnigner, når data sendes og opbevares elektronisk – hvorfor du derfor afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvilkling af internetttet betyder, at ændringer i vores håndtering af persondata-oplysninger kan blive nødvendige, hvorfor vi forbeholder os retten til at opdatere/ændre nærværende retningslinier for håndtering af personoplysninger. Bliver dette aktuelt, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden.Ved omfattende ændringer gives synlig besked herom på websitet.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Hvem har adgang

Direktøren for Babyfotos har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. 

Den dataansvarlige på babyfotos.dk er Pernille Gajhede, ejer af Babyfotos.

Tredjemand

Oplysninger afgivet til Babyfotos.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, med mindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i en sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning på området. 

Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Indsigelse og indsigt

Som registreret hos Babyfotos har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringerne. Tillige har du ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om/på dig. Såfremt data er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Disse rettigheder har du iflg. Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed skal rettes til Babyfotos via e-mail babyfotosdk@gmail.com.

Klage

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Pernille Gajhede. Hvis det ikke lykkedes at finde en løsning, kan du indgive klage til Forbrugerklagenævnet hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefonnummer 72 40 56 06, mail: kfst@kfst.dk, www.forbrug.dk, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedr. dig. Klagen indgives til Datatilsynet, jf. Persondatalovens $58, stk.1.

Tvist

Enhver tvist mellem forretningen og kunden afgøres under dansk lovgivning.

Cookies

En cookie er en lille datafil, der placeres på din egen computers harddisk for at kunne genkende den. Det er ikke et program og kan ikke læse eller ødelægge data på din computer.

Det er kun det website, der har placeret cookie på din harddisk der kan læse cookiens indhold igen. Cookies kan ikke indeholde vira eller lignende der kan at gøre skade på din computer.

Læs evt. mere om Cookies på www.cookiecentral.com

På babyfotos.dk anvendes cookies udelukkende til det formål at optimere funktionaliteten på websitet, således din oplevelse som kunde kan  blive forbedret. En tekniskfuntionalitet, der kan huske dine indstillinger.

Cookies kan slettes/blokeres http://minecookies.org/cookiehandtering

Comments are closed.